Kurser

Grundkurs i hemberedskap och krissituationer

Vilka åtgärder kan du vidta för att säkra ditt hem, dina föräldrars hem eller din sommarstuga för olika typer av mindre eller större kriser?

Det finns både mindre och större kriser att förbereda sig för:

- Naturkatastrofer

- Strömavbrott

- Pandemi

- Krigshot

- NBC-hot (Nukleärt,Biologiskt, Kemiskt)


Hur bör du tänka gällande planering och strategier?

Vilka verktyg och vilken utrusning bör du ha hemma?

Vilken sjukvårdsutrustning bör du ha hemma och vad behöver jag kunna?

Allt detta och mer kommer vi att svara på och gå igenom under kurstillfällena.

Både praktik och teori.


Vi tycker att man ska få testa och känna på utrustningen/bekanta sig med den.


2 timmar.

Tid kl 19-21

Pris: 500 kr

Lägst antal deltagare: 5st


Vi bjuder på fika.

Betalning: Sker på plats kontant eller med swish

Avbokning: Senast 5 dagar innan kursstart. Vid senare avbokning betalas full kursavgift.

Om ni är en grupp/organisation så finns det möjlighet att boka kurs på andra datum. Även heldagskurser.


Kurslededare:

Patric Fälldin

om kursledaren; Officer i svenska försvaret, instruktör i krisberedskap, överlevnad, NBC, vapenteknik, vapeninstruktör, akutsjukvård, utrustningsspecialist, Självskyddsinstruktör,

Kustjägare, Räddningsdykare.

Arbetat utomlands med humanitära åtgärder/utbildning.

Assisterande instruktörer:

Malte Myrén Pettersson


Möjlighet till avancerad vidareutbildning finns vid intresse.

Överlevnadskurs

På överlevnadskursen lär du dig grunderna till överlevnad i naturen.


Du får möjligheten att lära dig olika metoder för att göra upp eld.

Du lär dig hur du kan få tag på rent vatten och hur du rena förorenat sådant.

Du lär dig även hur du kan bygga ett bra vindskydd och mycket mera.


Teori blandas med praktik i denna kurs.


Överlevnadskurs: 24tim

3000kr per person, inkl moms 

Maxantal 6 deltagare.

Om inte annat avtalas.


Mat och fika ingår i priset.


vi syns!


Ifall du har några frågor eller funderingar så är det bara att höra av dig.

Vapenkurs moderna skjutvapen

Funktion och hantering av moderna vapen

och dess utrustning.


hur man säkert hanterar sitt vapen


Tillbehörskunskap

Ljuddämpare, optik och övriga tillbehör.


Olika typer av ammunition.


Hur du servar ditt vapen så att det hålls säkert och  pålitligt samt vilken utrustning du behöver för att göra detta.


Lär dig hur ett modernt vapen fungerar och vad man behöver tänka på.


Lär dig skillnaden mellan olika typer av skjutvapen.


kl19-21

Kostnad per kurstillfälle

500kr per person.

Kursen pågår i cirka 2 timmar per kurstilfälle.

Lägst antal deltagare: 5st


vi syns!


Ifall du har några frågor eller funderingar så är det bara att höra av dig.

Vapenkurs Svartkrutsvapen

Kurs i hantering av svartkrutsvapen.


Lär dig om vapnen och deras tillbehör.

Hantering och vapensäkerhet.

Olika typer av kulor, krut och tändsytem.


Svartkrutsskytte är en mycket kul och spännande hobby både när det gäller skytte och samlande av svartkrutsrelaterade objekt.

(obs: svartkrutsskytte är mycket beroendeframmkallande)


kl 19-21

Kostnad per kurstillfälle

500kr per person.

Kursen pågår i cirka 2 timmar per kurstilfälle.

Lägst antal deltagare: 5st


vi syns!


Ifall du har några frågor eller funderingar så är det bara att höra av dig.